Kenneth J. Gergen

Kenneth J. Gergen

Ph.d. Styremedlem, Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring.

Kenneth J. Gregen er stiftende parter og president i Taos Institute. Han er professor i psykologi ved Swartmore universitet. Gergen har hatt et professorat ved Harvard, og er nå også knyttet til Tilburg universitet i Nederland gjennom et professorat.

Gergen er en av de mest sentrale fagpersonene innen sosial konstruksjonisme, både når det gjelder teoriutvikling og innen praktisk anvendelse av dette fagfeltet. Blant annet som tilnærmingsmåte til arbeide med organisasjonsutvikling. Hans teorier har hatt stor betydning for utvikling av Appreciative Inquiry, og er en av de sentrale bidragsyterne til utviklingen av dette fagfeltet. Gergen har publisert mer enn 300 artikler og bøker.

Noen av hans bøker på norsk(dansk).

Relasjonell tilblivelse. Ønsker du å bestille klikk her.

Introduksjon til sosial konstruksjonisme. Klikk her.

Hør Gergen fortelle om boka Introduksjon til sosial konstruksjonisme

Følg Gergen på twitter.

Lenker
Gergen
Taos insitute
Sosial konstruksjonisme
Appreciative Inquiry

Ottar Ness

Ottar Ness

Ottar Ness jobber som førsteamanuensis ved Senter for psykisk helse og rus ved Høgskole i Buskerud og Vestfold. Han leder et samarbeidsbasert forskningsprosjekt om Samarbeidende praksiser innen psykisk helse og rus som foregår i Asker Kommune i samarbeide med bruker og pårørendeorganisasjoner. Forskningsprosjektet er støttet fra Norges Forskningsråd. I tillegg sitter han i styret for Taos Institute Europe. Han har omfattende erfaring med bruk av AI i ulike kontekster.

Publikasjoner:

Ness, O. (2013). Therapists in Continuous Education: A Collaborative Approach. WorldShare Publications, Taos Institute, Chagrin Falls, Ohio, USA (e-book). ISBN: 978-1-938552-18-2.

Voldtofte, F., Telatin, I., & Ness, O. (2003). Sol gjennom tåke: Om proaktiv tenkning, coaching og teambygging [Sun through mist: proactive thinking, coaching and teambuilding]. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. ISBN:9788251918800.

Ness, O., Reitan, T., Meling, A., Kristiansen, L., Husby, L., & Ekeland, T-J. (2014). Barns fornemmelse for brudd: Erfaringer med å vokse opp med skilte foreldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(10), 814-821.

Ness, O., Borg, M., & Davidson, L. (2014). Facilitators and barriers in dual recovery? A literature review of first-person perspectives. Advances in Dual Diagnosis, 7(3), 107-117. DOI: 10.1108/ADD-02-2014-0007.

Sælør, K. T., Ness, O., Holgersen, H., & Davidson, L. (2014). Hope and recovery: a scoping review. Advances in Dual Diagnosis, 7(2), 63-72. DOI: 10.1108/ADD-10-2013-002

Stokmo, H., Ness, O., Borg. M., & Sommer, M. (2014). Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(1), 13-23.

Ness, O., & Strong, T. (2014). Relational consciousness and the conversational practices of Johnella Bird. Journal of Family Therapy, 36(1), 81-102. DOI: 10.1111/j.1467-6427.2011.00567.x.

Ness, O., Borg., Karlsson, B., Almåsbakk, L., Solberg, P., & Torkelsen, I. H. (2013). «Å delta med det du kan»: Betydningen av meningsfulle aktiviteter i recoveryprosesser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(3), 219-228.

Ness, O., & Strong, T. (2013). Learning New Ideas and Practices Together: A Cooperative Inquiry. Journal of Family Psychotherapy, 24(3), 246-260. DOI:10.1080/08975353.2013.817268.

Storch, J., & Ness, O. (2013). Inkluderende fællesskaber og lederskab: Et systemisk perspektiv på inklusionsopgaven i skolen. Kognition og Pædagogik, 23(89), 18-31.

Sommer, M., Strand, M., Borg, M., & Ness, O. (2013). Medvandrer og hverdagshjelper. Fagpersoners erfaringer med å styrke brukernes medborgerskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(1), 36-45.

Ness, O., Karlsson, B., Borg, M., Biong, S., & Kim, H. S. (2012). A crisis resolution and home treatment team in Norway: A longitudinal survey study. Part 1. Patient characteristics at admission and referrals. International Journal of Mental Health Systems, 6:18. DOI: 10.1186/1752-4458-6-18.

Karlsson, B., Borg, M., Biong, S., Ness, O., & Kim, H. S. (2012). A crisis resolution and home treatment team in Norway: A longitudinal survey study. Part 2. Provision of professional services. International Journal of Mental Health Systems, 6:14. DOI: 10.1186/1752-4458-6-14.

Biong, S., Ness, O., Karlsson, B., Borg, M., & Kim, H.S. (2012). A crisis resolution and home treatment team in Norway: A longitudinal survey study. Part 3. Changes in morbidity and clinical problems from admission to discharge. International Journal of Mental Health Systems, 6:17. DOI: 10.1186/1752-44587.

Strong, T., Sutherland, O., & Ness, O. (2011). Considerations for a discourse of collaboration in counseling. Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy, 2(1), 25-40. DOI: 10.1080/21507686.2010.546865.

Whitney, D., Trosten-Bloom, A., Cherney, J., & Fry, R. (2007). Teambygging. Appreciative Inquiry: Et verktøy for å skape velfungerende team (Trans. O. Ness & K. Hoff) [Appreciative Team Building]. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag/Akademika Forlag. ISBN: 9788251921411.