Kursholdere

Ellen Sjong

Ellen er lektor med tilleggsutdanning og har mastergrad i pedagogikk, innen utdanningsledelse. Hun har undervisningserfaring fra spesialskole, som spesialpedagog i barnehage, grunnskole og videregående skole på både yrkesfaglig og studiespesialiserende linjer. Videre har hun erfaring som studierektor i videregående skole. Ved siden av undervisningsstilling i videregående, er hun tilknyttet Lent og underviser på høgskolestudiet i AI og styrkebaserte metoder i Drammen. Hun har ledet AI-prosesser i oppvekstfeltet og holdt en rekke foredrag for lærere i Buskerud fylkeskommune og på konferanser i Re kommune. Ellen har utviklet konkrete verktøy innen styrkebasert tilnærming til arbeid med barn og unge med særlig fokus på skolesektoren. Ved siden av å jobbe i den videregående skolen jobber Ellen i Lent.no (www.lentno)

Jo Sundet

Jo har master i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og er sertifisert organisasjons-, team- og ledelsescoach, i tillegg til musikklærerutdannelse. Hun har jobbet i industrisektoren og har over 15 års konsulenterfaring i privat, offentlig og frivillig sektor. Dette inkluderer flerkulturelt arbeid med FN og andre internasjonale organisasjoner i flere land. Jo er kjent for hennes fleksible og praktiske stil og for sin evne til raskt å oppfatte dynamikken mellom mennesker og i organisasjoner. Hun støtter folk og team til å se seg selv utenfra og inn, og alltid med et mål om å støtte endringer som ikke bare hjelper den enkelte, men også de rundt dem. Fokuset for hennes arbeid med Lent er å utvikle og levere styrkebaserte coachingløsninger.

Eivind Nilsen

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på sitt beste. Eivind har holdt en rekke kurs og prosesser for ulike bedrifter i mange sektorer, direktorater og departementer. Prosessarbeidet han har ledet omhandler gjerne strategiarbeid eller samarbeid på tvers av avdelinger/sektorer på måter som skaper entusiasme og engasjement hos deltakerne. Han underviser også på begge studiene våre, om sosial konstruksjon og teamarbeid. I tilegg har Eivind erfaring som konfliktmegler både i arbeidsliv og i Konfliktrådet i Oslo/Akershus.

Carina Musk-Andersen

Carina Musk-Andersen

Carina er adjunkt med tilleggsutdanning. Hun har sin utdannelse fra Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Buskerud innenfor estetiske fag, pedagogikk og Appreciative Inquiry. Carina skriver nå masteroppgave ved Høgskolen i Telemark innenfor det estetisk skapende området. Hun har undervisningserfaring fra, barneskole, ungdomsskole, videregåendeskole, kulturskole og jobber i dag på Arbeidsinstituttet avd Kongsberg der hun driver et kreativt verksted for ungdom. Carina har sterk tro på at bruk av Appreciative inquiry og positiv psykologi kan bidra til mer positivitet, glede, mening, tilfredshet og økt selvtillit hos ungdomsgruppa hun jobber med. Hun er genuint opptatt av å ha fokus på menneskelige styrker og ressurser og er stadig på leting etter verktøy og metoder som kan bidra til at teori kan overføres til praksis.