Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring (viss.no)

 

Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring  har sitt utspring i en rekke praksisfellesskap som har jobbet lenge med anvendelse av styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid i Norge. I  snart ti å har to av disse fagmiljøene, Lent as og Arbeidsinstituttet i Buskerud samarbeidet om å bygge opp et norsk fagmiljø innen styrkebasert arbeid. Dette samarbeidet har resultert i bokutgivelser, utvikling av praktiske verktøy, kurs-  og opplæringsprogram. I 2010 ble de første studiene i Appreciative Inquiry og styrkebasert arbeid i Norge opprettet. Oppstarten av disse studiene, som er noen av de første i sitt slag i Europa, er gjort mulig gjennom et unikt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold . Siden 2011 har over 150 studenter tatt dette studiet. I år (2014) er 50 nye studenter tatt opp ved AI-studiene.

Samarbeidet som ble startet opp mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lent as blir nå videreført i Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring  (viss.no).

Viss har som oppgave å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt.

Vitensenterets styre:

Jan-Helge Atterås , fylkelsutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune er styreleder.

Styremedlemmer: Herleik Tosterud, partner i Lent as. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud. Vidar Lødrup , direktør kunnskapsledelse, Abelia. Kenneth Gergen ( USA), professor og direktør for The Taos Institute. Ottar Ness, Førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (vara).

Logo Buskerud FylkeskommuneLogo lent

Daglig ledelse

Bjørn Hauger (daglig leder) bjorn@viss.no og
Ingebjørg Mæland ingebjorg@viss.no

Telefon (Bjørn) 97563159

Telefon (Ingebjørg): 97588609

Kontakt oss:

Postadresse
Postboks 656
3003 Drammen

Besøksadresse
Svelvikveien 63 b
3039 Drammen

eller benytt deg gjerne av vårt kontaktsjema

Send oss en epost

 

Lær om våre ansatte

 

Bjørn Hauger

Bjørn Hauger

Bjørn Hauger er daglig leder for Nasjonalt vitensenter styrkebasert læring. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har blant annet jobbet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Bjørn Hauger er også partner i konsulentselskapet Lent as.
Bjørn har vært en drivkraft i å bygge opp et fagmiljø for det styrkebaserte arbeidet i Norge. Han har gitt ut en rekke bøker og fagartikler om dette tema, og har lang erfaring med bruk av Appreciative Inquiry som tilnærmingsmåte til organisasjonsutvikling i en rekke organisasjoner og nasjonale utviklingsprogram. Bjørn Hauger er også Taos associate.

Publikasjoner:

Hauger, Bjørn.;Tveito, Anne Ma og Borgny Knudsen (2012). Egenutviklingsskolen.
Styrkebasert læring innen rus og psykisk helse. Oslo: Lent as.
Mæland, Ingebjørg Bjørn Hauger (2011). Anerkendende elevsamtaler. Elevinndragelse,
fremtidsplanlegging og forebygging av frafall i utdannelse, København. Forlaget
Mindspace
Hauger, Bjørn., Kongsbak, Henrik., Højland Thomas Gedde, (2008). Organisasjoner som
begeistrer. Appreciative Inquiry. Slik skape man innovative, effektive og attraktive
organisasjoner. Oslo: Kommuneforlaget.
Wigerstrand, Stig Roar og Bjørn Hauger (2007). The Memory-hunting Project: Moving
from Bullying Tendencies to Joyful Moments in One Primary School Class.
London: AI Practitioner, February 2007
Hauger, Bjørn og Anna Karlsen (2006) Positiv læring. Bruk av Appreciative Inquiry for å
skape et godt klassemiljø og få fram det beste hos elevene. Erfaringer fra Ringshaug
skole, Tønsberg. Sareptas as.
Hauger, Bjørn, Vivian Luth-Hanssen og Bente Rolfsen (2006). Snegle på busstur!
Hvordan skape den gode barnehage gjennom å forske på frydefulle øyeblikk og
positive opplevelser. Erfaringer fra utviklingsarbeid ved Trollsteinen barnehage.
Tønsberg. Sareptas as.
Hauger, Bjørn (2005). Appreciative Inquiry. En strategi for å utvikle skolen som
lærende organisasjon. Erfaringer fra utviklingsarbeid ved Ringshaug skole,
Tønsberg kommune. Sareptas as.
Hauger, Bjørn og Anett Arntzen (2004).
Brukermedvirkning som ideal og mulighet. I Hans A. Hauge og M. Mittelmark:
Helsefremmende arbeid. Fagbokforlaget.
Hauger, Bjørn og Anett Arntzen (2004).
Utfordringer i arbeid med barn og unge på skolen. I Hans A. Hauge og M.
Mittelmark: Helsefremmende arbeid. Fagbokforlaget..
Hauger, Bjørn (2001). The meaning of accident. I Dorthe Gannik og Laila Launsø:
Disease, Knowledge and Society. København: Samfunslitteratur.


Ingebjørg Mæland

Ingebjørg Mæland er i ferd med avslutte masterstudiet i utdanningsledelse ved høgskolen i Buskerud dette skoleåret. Ingebjørg har bred erfaring i arbeid med barn og unge helt tilbake til 1978 med første jobb i et av Kriminalomsorgens hybelhus. Deretter et par år som miljøterapeut i barnepsykiatrien, før hun jobbet i 12 år i oppsøkende virksomhet med ungdom og voksne i spekteret forebyggende arbeid til behandling. Har også jobbet hos fylkesutdanningssjefen i Buskerud med ansvar for særskilt tilrettelagt opplæring ot utviklingsarbeid innenfor dette område. Vært leder i Arbeidsinstituttet i Buskerud siden 1998 og jobbet kontinuerlig med styrkebasert ledelse og organisasjonsutvikling.  Politisk arbeid på kommunalt nivå i åtte år.