Smart oppvekst

Smart oppvekst er navnet på et helhetlig utviklingsarbeid som foregå i oppvekstsektoren Re kommune, i Vestfold. Målet er at ”hele kommunen” skal møte barn og unge møtes med felles grunnholdning som ser barn og unges styrker og talenter og hjelper til å utvikle disse.For å få til dette er det  igangsatt en mobiliseringsprosess i hele oppvekstsektoren, basert på bruk av Appreciative Iqnuiry.

Kommunen har gjennom denne satsingen utviklet et eget konsept for sosial ferdighetstrening og styrkeaktivisering hos barn. Dette konseptet har også fått navnet Smart oppvekst, og kombinerer elementer fra Appreciative Inquiry, positiv psykologi og ART -Aggression Replacement Training. Opplæring og trening av barn skjer allerede fra 2-3 års alderen i barnehagen. Kommunen har også tatt i bruk Smart metodikken i klasser og i grupper for både barn og foreldre.

SmART oppvekstprosessen foregår i fire trinn, men mange av trinnene kan foregå parallelt.

  1. Få et felles språk om styrker. Lese SmART oppvekst bøkene og samtale om hvilke styrker de forskjellige personene brukte i konkrete situasjoner.
  2. Identifisere egne styrker knyttet opp mot konkrete handlinger.
  3. Lage en kultur der man spiller hverandre gode, identifiserer styrker hos hverandre.
  4. Bruke sine styrker på nye områder.

Læringsressurser:

Smart oppvekst bøkene:

Her kan du bestille Smart oppvekst 1. Hvordan identifisere barn styrker gjennom 50 historier. Til bruk i barnehagen. Bok med ”karakteregenskapskort”.

Her kan du bestille Smart oppvekst 2. Hvordan identifisere barn styrker gjennom bruk historier. For barneskolen – første og andre klasse. Bok med ”karakteregenskapskort”.

Her kan du bestille Smart oppvekst 3. Hvordan identifisere barn styrker gjennom historier. For mellomtrinnet på barneskolen.  Bok med ”karakteregenskapskort”. Kommer.

Les om Vitensenterets kurs i Smart oppvekst (trykk her).

Se You Tube film om Smart oppvekst:

Smart barn