Følgekort – et dialogverktøy om personlige styrker

Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli den beste versjonen av oss selv? Hvordan bygge positive identiteter, høy-kvalitetsrelasjoner og læringsfellesskap preget av varme?
Et av de viktigste bidragene fra forskningsfeltet positiv psykologi er at det har gitt oss et språk om positive personlige egenskaper og et begrepsapparat som kan brukes for å sette ord på hva det er som gjør mennesker og sosiale systemer beundringsverdige.
Et slikt faglig begrepsapparat har positiv psykologiforskerne Seligman og Peterson (2004) utviklet gjennom forskningsfeltet om gode karaktertrekk eller VIA styrkene (Values in action). Et sentralt poeng i Peterson og Seligman sin forskning er at mennesker som vi ser opp til ikke bare gjør gode ting for seg selv, men de bidrar særlig til å skape gode ting for det samfunnet de er en del av. Det kan være gjennom å vise med menneskelighet, ta sosialt ansvar, opptre rettferdig og utøve klokskap.
Gjennom sin forskning har Peterson og Seligman  vært opptatt å finne ut hva det er som gjør at disse verdiene blir satt ut i handling (Values in action). Til sammen  har de identifisert 24 personlig styrker som fremmer slike moralske handlinger. For eksempel godhet, perspektivrikhet og kjærlighet til å lære.

Følgekort (styrkekort) er et dialogverktøy om personlige styrker som tar utgangspunkt i Peterson og Seligman (2004) sin forskning om signaturstyrker. Det er et verktøy for å bringe dette vakre språket inn i relasjonelle samtaler mellom to eller flere personer. Oppgaven er å identifisere situasjoner der vi er den beste versjonen av oss selv. Det viser seg at slike samtaler gjør at vi også blir oss selv på vårt beste, at bruken av dette språket skaper varme relasjoner, utløser glede og fremmer sosial ansvarlighet.

Ønsker du å laste ned en brosjyre om Følgekortene klikk her.
Ønsker du å bestille kortene. Klikk her.
Ønsker du å lese mer om erfaringene med bruk av verktøyet. Klikk her.