Læringsressurser

Styrkebasert arbeid kan forstås som et paraplybegrep for ulike fagtradisjoner som har som målsetting  å forløse det største potensialet til mennesker og organisasjoner.
En viktig oppgave for Nasjonalt vitensenter er å bidra til spredning av forskningsbasert-, teoretisk og praksisbasert kunnskap fra dette fagfeltet.

Hvis vi skal trekke fram noen sentrale teorier og teoritradisjoner som særlig har satt sitt preg på utviklingen av dette fagfeltet vil vi trekke fram følgende.

Positiv psykologi.
Positiv organisasjonsforskning (POS)
Aksjonsforskning og særlig Aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry
Sosialkonstruksjonisme og generativ teori.
Systemteori.
Følgekort – et dialogverktøy om personlige styrker

På Vitensenterets nettsider vil vi fortløpende legge ut fagstoff, nyheter og lenker til disse fagmiljøene.
Vitensenteret, og vitensenterets eiere og samarbeidspartnere, har også utviklet en rekke praktiske verktøy og konsepter som kan brukes i styrkebaserte endringsprosesser.

Eksempler på slike  praktiske verktøy er:

Anerkjennende elevsamtaler
Styrkekort (Følgekort). Verktøy for å identifisere og samtale om egne og andres styrker.
Responskort. Verktøy for å trene inn ferdigheter i anerkjennende kommunikasjon og finne styrker i muntlige framføringer og skriftlig arbeid.
Veikart. Et relasjonelt verktøy for å skape håp og fremme indre motivasjon i arbeid med individuell plan i helse- og sosialsektoren eller læringsmål på skolen.
Smart oppvekst. Verktøy for å trene barns sosiale ferdigheter i barnehage og barneskole – og et verktøy for å trene barn til å sette ord på egne og andres styrker.