Transformasjon av læringskultur.

Tidspunkt:  26. og 27mars.
Fra klokken 09.00 – 16.00 (begge dager).
Sted: Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring, Drammen
Pris: Kr. 5.900,- per kursdeltager (to dager)
Inklusiv kaffe og lunsj

Kurset Transformasjon av læringskultur handler om hvordan opprettholde og øke stolthet og engasjement i et kontinuerlig utviklingsarbeid hvor alle medarbeiderne er ekte involvert og sammen skaper ønska resultater.
Kurset baserer seg på erfaringer fra Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) som har hatt et kontinuerlig styrkebasert utviklingsarbeid gjennom 10 år. Alle medarbeiderne har vært involvert. Stolthet og engasjement er fortsatt økende og resultatene synlige.

Kurset vil gi deg innblikk i og øvelse på

  • Hvordan styrkebasert aksjonslæring kan brukes til å bygge og skape innhold i begrepet «en lærende organisasjon»
  • Hvordan bygge indre motivasjon gjennom å identifisere styrker og verdie
  • Hvordan personalmøter og fagmøter kan organiseres med offensive regier
  • Hvordan ”kos med misnøye” kan møtes med forståelse og omgjøres til offensive samtaler
  • Hvordan holde kontinuitet i utviklingsarbeidet midt i en travel hverda
  • Hvordan ”stå i det” når det blåser internt og når det blåser eksternt

Kursholdere: Åse Falch og Ingebjørg Mæland

Påmelding kurs transformasjon av læringskultur

Felter med * må utfylles