Klasseledelse for essay optimale klassemiljø

Tid: 6. november, 2014
2. mars, 2015
Klokken 09.00 – 16.00
Pris: Kr. 1950,- per kursdeltager
Inklusiv kaffe og lunsj

Sted: Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring,Drammen.

Hva om ”viljen” i klasserommet ikke bare var lærerens do my homework og heller ikke bare elevers, men alles? Hva om klasseledelse ikke reduseres til ro, orden og timeoppstart, men til felles utforsking av hva som skaper engasjerte og glade læringsfellesskap? Hva om elevers og lærers atferd først og fremst reguleres av de verdiene klassen selv har forsket fram som viktige og ikke et ytre sett av regler? – Hva om disse verdiene holdes levende og synlige i fysiske miljø, kommmunikasjonssituasjoner og læringstemaer hver time, hver dag? Ville sjansene være større da for at alle, både elever og lærere, kunne tørre å være seg selv , ta ut sitt beste og å utvikle seg optimalt?

Kursinnhold

Kurset i klasseledelse viser helt ny tenkning om klasseledelse basert på å bygge et fremragende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom alle aktørene i klassen gjennom utstrakt og effektivt deltakerdemokrati. Vi lærer å forske på beste praksis og identifisere muliggjørende faktorer. Slik oppnås et felles verdi- og normgrunnlag skapt av alle. Deretter kan klassens ønskede framtidsbilder utvikles og konkretiseres gjennom felles beskrivelser og design. Med gode ledelsesverktøy og et støttende skolemiljø bør det være fullt mulig!

Kursholder: Ellen Sjong
Kontakt: ellen@lent.no

Målgruppe
Lærere i grunnskole- og videregående opplæring.

Påmelding kurs klasseledelse for lærere

Felter med * må utfylles

Påmelding kurs klasseledelse for skoleklasser

Felter med * må utfyllesElevuttalelser
”Dette var gøy!”

”Når vi er med på å bestemme er vi mer interessert i å følge det”

“Det har vært koselig med parsamtalene, det har gjort at vi har blitt mere kjent…”

“Det har gitt meg sjansen til å finne ut mine styrker og ved å vite disse styrkene kan jeg være mer trygg på meg selv”.