Anerkjennende elevsamtaler essay og bruk av veikart som handlingsplan.

Sted: Vitensenteret.
Dato: 1 desember klokken 09.00 – 16.00
Og: 20 mai klokken 09.00 – 16.00
Pris: Kr. 1950,- per kursdeltager
Inklusiv kaffe og lunsj

Kurset baserer seg på boka Anerkjennende do my homework elevsamtaler (Hauger og Mæland 2008) og et langvarig utviklingsarbeid i AIB hvor målet har vært å skape økt motivasjon, læringsglede og engasjement hos ungdommene slik at de oppnår så gode resultater i skole som mulig og gode liv. Kursholderne har gjennomført opplæring av lærere og sosialarbeidere over det ganske land. De har også erfaring med å gjennomføre veikartsamtaler med hele klasser.

Kurset vil gi deg;

  • Innføring i og trening på hvordan du kan stille anerkjennende og åpnende spørsmål som bidrar til at ungdommene (og voksne) ser for seg en ønsket fremtid og selv finner sine første steg for å realisere dette fremtidsbildet.
  • Trening i hvordan du sammen med ungdommen utvikler et veikart med synlige og målbare delmål som eies av ungdommen- og som dermed gjør at opplæringen settes i en relasjonell og relevant kontekst.
  • Innsikt i og øvelse på hvordan du går fram for å bruke dette verktøyet som et kontinuerlig dialogverkøy for å styrke ungdommens identitet.
  • Innsikt og trening i hvordan du kan knytte styrkeidentifisering til samtalene og sette personlige styrker i sammenheng med praktiske handlinger.
  • Øvelse i anerkjennende samtaler som metode – også i konfliktsituasjoner.

Kursholdere Åse Falch og Ingebjørg Mæland

Påmelding kurs anerkjennelse elevsamaler og bruk av veikart

Felter med * må utfylles