Vitensenterets kursvirksomhet

Hva skal til for å forløse potensialene til både mennesker og organisasjoner? Hvordan kan man skape fremragende læringsresultater på en skole samtidig som alle elever og lærere opplever læringsglede og gis mulighet til å være på sitt beste? Hva vil skje på en arbeidsplass hvor alle får gjøre det de er best til hver dag . Hvordan vil dette påvirker arbeidshelse? Hvordan vil dette påvirke produktivitet?

Det framvoksende fagfeltet om styrker;  Positiv organisasjonsforskning og positiv psykologi viser hva som skal til for at mennesker og organisasjoner er på sitt beste. For deg som ønsker å få en dypere innsikt – og utvikle trenerferdigheter innen dette fagfeltet – anbefaler vi studiet i Appreciative Inquiry og styrkebasert læring. Hvis du ønsker å spisse din kompetanse – eller ønsker å få tilgang på nye praktiske verktøy om hvordan man kan lede prosesser som gjør at alle er på sitt beste – i en relasjon, et team, klasse eller organisasjon så vil vi anbefale å ta et av kursene til Vitensenteret.

Anerkjennende elevsamtaler og bruk av veikart som handlingsplan
Transformasjon av læringskultur
Treningssamling: Styrkebasert prosessledelse
Styrkebasert prosessledelse (2 dager)
Positiv psykologi i praksis
Smart oppvekst
Klasseledelse for optimale klassemiljø
Styrkebasert tilnærming til coaching


Kurskatalog 2014

Magasinet er laget i flash og er interaktiv. Klikk nederst til høyre for å bla.

Katalogen kan også lastes ned her…