Den årlige AI-nettverkets februarkonferanse. Torsdag 12. februar, 8.30 – 15.30, Drammen.

Billett til konferansen kjøpes via Billettservice.

Pris: Kr. 600,- (+ billettgebyr 30,-) per kursdeltaker.
Inklusiv enkel lunsj og kaffe

Konferansen er åpen for alle og ment som en møte- inspirasjons- og læringsarena for interesserte i aksjonsforskningsstrategien Appreciative Inquiry (AI) og styrkebasert arbeid. Målet med nettverket er gjennom bruk og nyutvikling av AI, å skape nye og offensive muligheter for oss selv, for andre rundt oss og for verden. Vi inngår i nettverket i Europa som nå i august var samlet i Tanzania og i det verdensomspennende nettverket som hvert tredje år arrangerer WAIC (World AI Conference).

I fjor var mer enn 100 mennesker samlet til en hel dag spekket med spennende innledere, workshops (læringsverksteder), gode samtaler, fine gjensyn og nye bekjentskaper. Vi kunne høre og delta i samtaler om bl.a. AI brukt på strategiprosess i Patentstyret, om hvordan Aleris jobber med å ta i bruk AI i sine barnevernsinstitusjoner, om AI brukt i entreprenørskapsarbeid ved Drammen vgs., om «Kraft-prosjektet» ved Lier vgs., om «Smart oppvekst» i Re kommune med fokus på styrker og sosial trening, om bruk av positiv psykologi blant ungdom og hvordan skape gode nettverk nasjonalt og internasjonalt.

I år ønsker vi å samle mange hundre deltakere til en enda større og feiende flott festivallignende konferanse med messeboder, stands, utstillinger, spontane samtalegrupper og workshops … i tillegg til plenumsinnledninger, videohilsener, kulturinnslag mm. Alle årets AI-studenter vil delta på en eller annen måte med sine erfaringer fra praksis.

ÅRETS LÆRINGSVERKSTEDER

KOMMUNER SOM BEGEISTRER
Vi begynner å få eksempler i Norge på hvordan en hel sektor og ”hele” kommuner kan  ta i bruk AI for kontinuerlig å skape bedre tjenester.  Kaja Kierulf presenterer et
pågående utviklingsarbeid i Barne- og familieenheten i Asker kommune som involverer alle tjenestene og 170 medarbeidere. I Lillesand kommune forteller Britt Hellem om hvordan utviklingsarbeidet berører en rekke tjenester, prosjekter og ledelsesfunksjoner.
I Re kommune viser Elisabeth Paulsen og Bjørn Hauger hvordan AI har blitt brukt til å mobilisere hele oppvekstsektoren i et innovativt utviklingsarbeid som setter en ny
standard for det kommunale oppvekstarbeidet.

STORE ENDRINGER I EGNE LIV (AVLYST)

NAV-PROSJEKTER SOM BEGEISTRER
Hva gjør NAV nå for å oppnå gode resultater i arbeidet med å se ungdoms talenter?
De tenker ”ut av boksen”! I Telemark har de flyttet ut av NAV-kontorene og inn i
”Talenthuset” hvor kurset ”Talentfabrikken” gjennomføres. Verkstedet viser hvordan AI brukes og hvordan drømmefasen kan gjennomføres via digitale drømmefortellinger. Mestrings- og rehabiliteringssenteret Frisk Bris Ungdom (Bamble) følger opp ungdom i og utenfor skole- og arbeidsliv og bruker AI for å bidra til økt selvfølelse.

UNGDOMMENS STEMME OG ERFARING – FRA PROBLEMER TIL RESSURS
Norge har satset stort på å beholde alle ungdommer i videregående opplæring uten særlig hell til nå. Arbeidsinstituttet i Buskerud kan derimot vise til strålende resultater ved bruk av AI. På dette verkstedet får vi ungdommers perspektiv på frafallsutfordringen. De forteller egne historier som utgangspunkt for samtale med verksteddeltakerne om erfaringsoverføring.

STYRKEBASERT ORGANISASJONSUTVIKLING
Hvordan lykkes med å skape bærekraftige og gode utviklingsprosesser som bidrar til felles engasjement, motivasjon og gode resultater? Konsulenter i Lent deler erfaringer fra organisasjoner som jobber for å utvikle seg videre via prosessledelse, styrkebasert tilnærming og positiv psykologi. Hvordan verktøyet Strengthscope kan brukes for å
identifisere og jobbe systematisk med styrker, blir introdusert.

SMART OPPVEKST I RE – FOKUS PÅ BARNS STYRKER OG SOSIALE KOMPETANSE
Hvordan skape engasjement og glød hos barn, foreldre og ansatte i barnehagene gjennom
fokus på styrker og trening på sosial kompetanse?
De ansatte på oppvekstfeltet i Re kommune viser praktiske eksempler på hvordan de utvikler et felles språk om styrker helt fra de aller minste barna og hvordan de involverer foreldrene i
styrketenkingen. Hele Re kommune har et forebyggende og inkluderende perspektiv omsatt i praksis.

NYSKAPENDE LEDER- OG TEAMDESIGN
Hvordan utvikle en nyskapende teamstruktur for ledelse for å oppnå fremragende resultater sammen? Hvordan få til team med flyt, glede og mestring og som samtidig fører til økt
profesjonalitet, faglighet og personlig utvikling? Det sentrale i barnehagesektorens innovative arbeid i Stokke kommune har vært bruk og organisering av ledernes styrker på nye, spennende måter.

PSYKISK HELSE
Hvordan øke selvverd og mestring uten terapi og medisin?
Ottar Ness fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold forsker på samarbeidsbaserte praksiser for å skape styrkebaserte miljøer. Hans forskningsprosjekt i Asker kommune følger Norges første
Recovery-verksted og lederen, Therese Johnson, forteller om hvordan verkstedet jobber.
”Senter for psykisk helse og rus” hvor Ness er ansatt, var medarrangør på den internasjonale konferansen «Beyond the Therapeutic State» som ble avholdt i Drammen sommeren 2014.

MED AI MOT ARBEID
Attføringsbedriften Lipro fra Lillehammer var blant de første attføringsbedriftene i landet til å oppdage AI, og har nå brukt verktøy fra AI i sitt arbeid i tre år. Karine Nydahl og Elin Paulsen vil dele erfaringer med hvordan mennesker i alle aldre og med alle varianter av historie og bakgrunn kan settes i stand til å møte arbeidslivets behov, forventninger, krav og regler ved hjelp av styrkebasert tilnærming og drømmearbeid om hva som kan bli på tross av. Verkstedet sprer inspirasjon og inviterer de besøkende til å delta aktivt underveis.

JAKTEN PÅ DEN GODE OPPVEKST
Hva skjer når Røde Kors jakter på den gode oppveksten? I dette læringsverkstedet får du høre hvordan Røde Kors har brukt ”skattekart” for å finne ”gull” i egen organisasjon, samt hvordan
”gullet” ble omformet til et produkt som kan hjelpe andre til å drive godt aktivitetsarbeid.

WWW.PROSESSVERKTØY.NO
Lent har i samarbeid med blant annet NRK, skapt og samlet inn en rekke verktøy og metoder for å drive gode prosesser. En ny nettside og metodekort gir prosesspraktikere inspirasjon, tips, ny kunnskap og helt konkrete metoder og verktøy til bruk i egen organisasjon.
Utviklingssamarbeidet med NRK presenteres, erfaringer deles og du får smakebiter på noen av Lents favorittverktøy.

”SMARTE FORTELLINGER” I BOKFORM
Hvordan jobbe med historier som døråpner for å få fram hverandres styrker og perspektiver?
Re kommune har utviklet en mengde verktøy og skrevet bøker for samtaler om styrker og
trening av sosiale ferdigheter. En ny bok som kommer til høsten er utgangspunkt for dette aktive
læringsverkstedet.

Programoversikt!

Påmeldingsskjemaet under gjelder KUN til læringsverkstedene. Ønsker du / din virksomhet å være med, kan man melde seg på her:
(Husk: én før, og én etter lunsj)

Felter med * må utfylles

Sett av datoen, kom på konferanse og bli inspirert!

Samtaleguide om inspirerende læringsliv (last ned).