Inspiring Learning Life 13-15. April 2016

 

12705197_663248277111817_8094456584302573597_n

 

Fra Canada til Tanzania, fra Norge til Argentina, er det en fremvoksende samtale om hvordan man kan jobbe med læring på en slik måte at det skaper engasjement, utløser læringsglede og utvider potensialene til alle elever og lærere. Det finnes en rekke inspirerende eksempler over hele verden der man får til dette og som har bidratt til å skape oppsiktsvekkende gode læringsresultater.

Nasjonalt vitensenter for styrkebasert arbeid har sammen med Taos Institute (www.taosinstitute), Lent og Arbeidsinstituttet i Buskerud tatt et globalt initiativet for å knytte kontakt mellom disse læringsmiljøene. På læringsfestivalen som arrangeres i Drammen april 2016, vil en rekke slike læringseksempler fra hele verden bli presentert. Det vil bli arrangert workshop, vist filmer og arrangert utstillinger. Festivalen er også en anledning til å feire alt det gode arbeidet som gjøres i skoler, barnehager og oppvekstarbeid i lokalsamfunn og kommuner i Norge. På festivalen vil du  møte hundrevis av entusiastiske lærer, elever, foreldre, forskere, politikere  og bedriftseiere.

Dette er en festival for å mobilisere ekspertise, kunnskap og kreativitet for å utforske og utvikle nye måter å lære sammen på. Konferansen stiller blant annet spørsmål om hvordan man kan lære av de som har klart å skape noen av de beste læringsmiljøene innenfor skole, utdanning og organisasjoner i verden i dag.

Læringsfestivalen byr på noen av de fremste forskerne innen styrkebasert læring og sosialkonstruksjonisme, blant annet Kenneth Gergen, Elspeth Mc Adams, Gert Biesta og Larry Espe. Dessuten kommer ulike læringsmiljøer fra hele verden som hver på sin måte har oppnådd svært gode resultater i sitt læringsarbeid. De vil dele sine erfaringer og invitere til workshops hvor målet er å lære av suksesser og sammen skape innovativ læringspraksis som flere kan ta i bruk. Alle deltakere vil bli utfordret til aktiv deling av kunnskap og erfaringer.

For mer info: http://inspiringlearninglife.com/