custom sharks jerseyAnd 108 are considered the lampreys and hagfish

I think use many of the attacks on divers are on divers who are spear fishing or abalone harvesting or carrying catch like that in one form or another. Only time i have been previously spooked was by a juvenile great white which was definitely curious. Only time as well as snapped at was when I put my foot down on a wobbegong(Which are approximately everywhere here). I’m in your wine business. The downside to him, He experimented with sell me on a winery. This is a bad business. They eat mostly fish together with other marine life, Over and above some reptiles, Resembling lizards and snakes. In Otternet, An educational website dedicated to otters,
Bryan Rust Jersey, Several of the thirteen otter species are uneasy or endangered. Otters rely on fur, Oral, Music,
Joe Pavelski Jersey, Habitat and in order to flee to escape from predators and survive.. Have been a couple people from the group of name callers who apologized for their friends behavior, And I had a nice chat with a guy who went to school in SB. Once inside there wasn an issue so that the third period. As the Ducks were using back,
http://www.sharksjersey.com/, Several fans around us started yelling at my ex-fiancee again.

Wear Sunscreen The open deck of the luxury ship will be packed all day with swimmers and sunbathers. Suffice to say, The Hawaiian sun is infamously brutal, Particularly if have not experienced much sun exposure previously. Wear sunscreen you should always and re apply after swimming. 4. Menstrual blood are sometimes a lifesaver. Regarding, Scientists have been attempting to discover a medically helpful use for menstrual blood, Which contains stem cells that have the know-how to regenerate. Allah has kept internet page of it, When they have forgotten it. And Allah is Witness over everything,
Paul Martin Jersey, [Queen 58:6] Because God is probably and,.. His mercy endures a lot of time,
Matt Cullen Jersey, [Psalm 136:1], Every people/generation was handed a manual on how to worship God. Do a couple laps in the ship problems, Or visit the health and gymnasium if your ship offers one. Besides that, Take the stairs and skip the elevators whenever possible. An added benefit is that the elevators are often packed during meal and recreation times, And steps are usually noticeably faster..

Philly has been switching wins and losses in their last 8 contests, So if the trend continues employed lose tonight(Not sure if anybody has an impact, But I’m just referfing to the fact for fun!). Ottawa taken advantage of an additional day of rest. In the last two meetings this season, Each team won on a road trip in extra time. The Bahama Banks are large platforms of calcium carbonate limestone that define an archipelago. Scientists believe that the platform was originally a part of what is now the usa continent and that it broke off when North America separated from Africa millions of years ago. A while, These platforms were above the particular. They are a hostile fish that when hooked can have bursts of speed reaching 50 mph. These devices are known, When connected, To be very acrobatic at the jumping many times before being brought to the boat. That like to linger under floating patches of seaweed or other floating objects. DolphinsSharks often decide not to attack if multiple dolphins are in a nearby. One theory is because they don like the noises dolphins make. Dolphins have been known to ward off shark attacks inclined to humans.

Dive to contentmy subreddits

It’s not too guys didn’t care. The dissimilarity is accountability. When you don’t need accountability, When you shouldn’t have competition for positions and a group of guys who police each other to do right, You no longer need nothing. While his weekly numbers weren’t overly exceptional last season, Jennings still were able to be a top 20 running back in fantasy. This makes it all the more perplexing that Jennings’s ADP is currently 96 between an eighth round to a 10th round selection in most leagues. Very 35 other tailbacks are being chosen ahead of Jennings.

"I think early on we bought into our own hype extremely. Together, We read our own press clippings too much and started feeling a little better about ourselves than we ought to get. We were a good team with many different good players. McFadden is the latest addition to the team and the featured name between the four running backs. McFadden and Murray are one year apart in age with the previous being the older out of the two. McFadden came out of college a little ahead of Murray having three full seasons over him.

When we try discussing overpaid nonprofit executives, NFL commissioner Roger Goodell takes the wedding cake. His 2012 salary of $44 million is 44 times larger than the salary of United Way CEO Brian Gallagher, Who was the 11th highest paid American charity executive in 2014. Although the NFL isn’t a charity that takes donations, It gets away with classifying itself a charity 501(D)(6) "Trade acquaintance, Financed by 32 secretly owned, To make money member teams(The lone exception is saving money Bay Packers, That is a publicly owned nonprofit with over 300,000 investors)..

30, Jackson and the Raiders were an issue, But nothing the Hawks eager to replace with their Nov. 9 Monday Night little league loss at the Meadowlands couldn handle. The Boz even publicly launched the team would be stopped, And however stop Bo, The man who had the audacity to think he could play two cutomised sports..

Konferanse som begeistrer!

Hvordan kan vi skape skoler, arbeidsplasser og et samfunnsliv som gjør at alle mennesker gis mulighet til å være på sitt beste? De siste tyve årenene har det vokst fram et nytt fagfelt om hvordan man kan forløse både menneskenes og organisasjoners potensialer. Dette er fagfeltet om styrker – og  Appreciative Inquiry. Den 12. februar vil 300 praktikere, fagfolk, ledere og forskere som jobber med Appreciative Inquiry i Norge samles for å dele sine erfaringer og inspirere hverandre. Vi samles på Union Scene i Drammen-  et fantastisk flott konferanselokale. Sett av dagen. På fredag hadde gruppen som planlegger konferansen befaring i lokalene. Vi ble rett og slett begeistret over stedet!

Sett av dagen. Påmelding skjer på www.viss sine hjemmesider. Flyer om konferansen vil være ferdig i løpet av en ukes tid.

Plangruppa Union Scene

Fra klasseledelse til styrkebasert klasseledelse!

Ellen Sjong, lærer og konsulent

Det skjer gledelige ting i skolen. Eksempler på det er at vi beveger oss fra vurdering til vurdering for læring, fra ensidig fagfokus som lærer, til et sosialt fokus som klasseleder. Men hva innebærer det å lede en klasse? Eller rettere sagt hva bør det innebære?

Mye av det som er skrevet og sagt om klasseledelse har hatt fokus på at læreren skal ta tilbake tapt terreng som den som bestemmer, den som har kontroll. I dette er det noe bra og noe dårlig. Den som leder må stå trygt og slik sett ha kontroll. Men å lede må ikke bety å skulle bestemme. Å lede kan tvert i mot bety å lede til samarbeid. Vi trenger å utvikle en ledelse fundert på et offensivt og relasjonelt grunnlag og med en sterk demokratisk prosess-struktur. Hva mener jeg så med det?

For det første må fokuset være styrkebasert. En god illustrasjon for å forstå det styrkebaserte perspektivet er det halvtomme og det halvfulle vannglasset. Begge forklaringsmåter er riktige og til stede samtidig, men det vi velger å snakke om har stor betydning for hva vi skaper hos hverandre. Det finnes etter hvert svært godt vitenskapelig belegg for å si at når vi fokuserer på det halvfulle glasset, skaper vi gode følelser som stolthet og glede, og vi skaper gode relasjoner gjennom samtalene om det som allerede er til stede (Fredrickson, 2010). Et styrkebasert fokus handler imidlertid ikke bare om å se og snakke om det «gode». Det handler også om å se på det som mangler – ikke som mangler – men som muligheter! Glasset er halvt nå, men det kan bli fullt! Det er mye igjen å lære, mye igjen å få til, men det kan vi klare sammen, du – i god relasjon til oss!

For det andre bør fokuset i økt grad være på fellesskapet og ikke bare individet. Gode relasjoner er et helt fundamentalt menneskelig behov og helt nødvendig for at vi skal kunne være på vårt beste. Alle elever (og læreren) skal ikke bare føle tilhørighet i klassen, men også samhørighet. Undersøkelser av hva som allerede er til stede av velfungering, ressurser og gode resultater hos oss, skaper nærhet. I en relasjonell klasseledelse er det viktig at vi sammen finner ut hva vi trenger av hverandre for å tro på det gode vi allerede er, og tro på det vi kan bli. I et relasjonelt perspektiv legger vi vekt på tanken om at vi «skaper hverandre», og dermed har alle et gjensidig ansvar for hverandres vekst. Får vi til mer av disse betingelsene, hva kan vi da skape sammen? Hva er vår felles vilje? Hvilke resultater kan vi få?
Så er det ikke nok med et relasjonelt og styrkebasert fokus. Vi trenger verktøy for å lede. Klasseleders særegne ansvar er å drive prosesser hvor vi lærer å se at glasset er halvfullt, lærer å tro på at det kan fylles helt, lærer å spille hverandre gode og dermed skape selvverd, indre motivasjon, mestring og læringsglede. Det er sikkert «mange veier til Rom» og mye vi enda ikke har oppdaget. Men min erfaring er at vi allerede langt på vei har gode verktøy for en styrkebasert klasseledelse i anvendt positiv psykologi, i prosessledelse og i aksjonsforskningsstrategien Appreciative Inquiry.

Kilder:
Fredrickson, B. (2010). Positivity. Groundbreaking Research to Release Your Inner Optimist
and Thrive.
Oxford: Oneworld Publications

Vitensenterets kursvirksomhet

Hva skal til for å forløse potensialene til både mennesker og organisasjoner? Hvordan kan man skape fremragende læringsresultater på en skole samtidig som alle elever og lærere opplever læringsglede og gis mulighet til å være på sitt beste? Hva vil skje på en arbeidsplass hvor alle får gjøre det de er best til hver dag . Hvordan vil dette påvirker arbeidshelse? Hvordan vil dette påvirke produktivitet?
Det framvoksende fagfeltet om styrker;  Positiv organisasjonsforskning og positiv psykologi viser hva som skal til for at mennesker og organisasjoner er på sitt beste. For deg som ønsker å få en dypere innsikt – og utvikle trenerferdigheter innen dette fagfeltet – anbefaler vi studiet i Appreciative Inquiry og styrkebasert læring. Hvis du ønsker å spisse din kompetanse – eller ønsker å få tilgang på nye praktiske verktøy om hvordan man kan lede prosesser som gjør at alle er på sitt beste – i en relasjon, et team, klasse eller organisasjon så vil vi anbefale å ta et av kursene til Vitensenteret.

 

Om å oppdage

Av Ellen Sjong

Jeg er ute tidlig om morgenen og jogger. Det er høst og sola er lav. Jeg registrerer det, men er i min egen verden under løpeturen; ting jeg må huske, en diskusjon med meg selv om en strategi, jeg sveiper innom planen for dagen…  Jeg løper ikke fort, er fornøyd med at jeg i det hele tatt kommer meg ut. Men det siste stykket prøver jeg å dra på litt og når jeg stopper, må jeg ofte bøye meg mens jeg støtter meg til beina for å få igjen pusten, les mer her.

Mens jeg står slik, ser jeg det. Et bitte lite irrgrønt gress-strå, nyfødt nå på høsten, og tungt bøyd av duggdråper. Det glitrer og stråler i dråpene. Synet treffer ikke bare øynene, de treffer hjertet, – glimt av glede! Når jeg retter meg opp og går den siste veistubben hjem, ser jeg mengder av dem, blader og strå fulle av perler og sølv, det stråler mot meg.

Denne lille fortellingen handler om en halvtime av en dag, med konsentrat rundt noen sekunder. Den er sann slik jeg opplevde den, den føyer seg inn i mengden med gode erfaringer. Inne i denne historia ligger de største ressursene et menneske kan romme: glede og kjærlighet. Disse ressursene bygger menneskets motivasjon og robusthet, og dermed også den fysiske kraften som skal til for å kunne gå løs på nye dager, nye utfordringer. Og i denne historia ligger nøkler gjemt til kunnskap om kraft og energi.

I Appreciative Inquiry, de verdsettende undersøkelsene, starter vi med fortellinger, gjerne akkurat en slik jeg nettopp har beskrevet dersom gode opplevelser er tema. Deretter leter vi etter nøklene til de gode opplevelsene. I denne historien finner jeg: Natur, farger, min egen evne til å legge merke til det som er vakkert og til å føle takknemlighet og verdsettelse. Jeg finner også noe annet når jeg tenker meg grundig om: Samhørighet. Synet var vakkert, men gleden bestod av noe mer. Det jeg kjenner og som fyller meg er relasjon. Min egen forbundethet med naturen. Når jeg skriver om dette røres jeg til tårer. Jeg elsker naturen! Det lille strået med de tunge dråpene ble på en forunderlig måte personifisert, og jeg legger merke til at jeg beskrev det som «nyfødt». Jeg personifiserer! Jeg lager slektskap til meg selv som menneske og liv.

Vi har i århundrer og i årtusener fornemmet hva glede, verdsettelse, kjærlighet, takknemlighet… gjør med oss. Men med den vitenskapelige greina av psykologien, positiv psykologi, har vi fått mer kunnskap og mer språk på hva de positive følelsene gjør med oss. Barbara Fredricson har av forskningen utviklet «Broaden and build-teorien». Positive følelser utvider oss mentalt til å ta inn store og små inntrykk rundt oss, til å legge merke til, til å åpne opp for undring og læring, til å være nær! Dette er den mentale maten vi trenger for å kunne leve gode liv!

AI-studiet (studium i Appreciative Inquiry) er å lære å oppdage alt som er godt og som gir liv i og rundt oss, enten det nå er i enkeltmennesker, grupper eller organisasjoner, et bærende element. Prosessen med å oppdage og samtale om oppdagelsene bygger i seg selv nærhet og styrker oss. Dessuten blir vi bevisst hva vi vil ha mer av for å øke egen og hverandres kapasitet , og hva vi må beholde når vi skal forbedre!

 

Hva vil skje i norsk skole hvis elevene gis mulighet til å ta i bruk sine styrker?

I norsk skole går det en viktig debatt om hvordan man kan skape best mulig læringsresultater. I de siste årene har dette resultert i mer testing, flere prøver og et fokus på å bygge en kultur preget av ”læringstrykk”. Mange lærere og skoleledere opplever det som nødvendig og riktig at skolene har et større fokus på læringsresultater, men føler samtidig at mer testing øker arbeidspresset til lærere som allerede er slitne fra før, og gjør at flere elever opplever å komme til kort. Det økte fokus på læringsutbytte fører også til at skolens oppgaver med å jobbe med dannelse, å gjøre elevene i stand til å ta moralsk ansvar for egne handlinger og det samfunnet de er en del av, blir skjøvet mer i bakgrunn (generelle del av lærerplanen).

Det som er oppløftende med forskningsfeltet om personlige styrker er at det viser oss hvordan disse tilsynelatende motstridende ”kravene”; økt læring versus det å bruke tid på det ”sosiale miljøet” kan forenes. Kanskje enda mer oppløftende: Forskningen innen positiv psykologi antyder at veien for å få fram potensialet til den enkelte elev, i det enkelte fag, krever at alle elevene har blitt kjent med hverandres styrker. Og ikke minst: Mye tyder på at når lærere blir kjent med elevenes styrker, og elevene gis mulighet til å ta i bruk disse styrkene i daglig arbeid oppnår de både bedre resultater og økt glede i hverdagen.

 

Offisiell åpning av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring

Offisiell åpning av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring

Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring ble høytidelig åpnet av Kronprinsparet i dag. Vitensenteret har sine lokaler hos Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) i Drammen. Vitensenteret er etablert som et resultat av et langvarig samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune ved Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) og fagmiljøet Lent as. Formålet er å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert læring til ulike offentlige og private virksomheter i Norge. Støtten Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) har fått gjennom avtalen med Kronprinsparets Fond har bidratt til å gjøre etableringen av Vitensenteret mulig.

  • Vi har gjennom mange år erfart at denne type tenkning utløser et potensial av muligheter både hos elever og medarbeidere, sier styreleder og fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås. – Det er disse erfaringene og resultatene vi nå skal formidle systematisk i landets første fagmiljø for utviklingsarbeid i styrkebasert tenkning.

Vitensenteret er allerede i gang med et av det første studiene i styrkebasert arbeid i Europa. Studiet er kommet i stand gjennom et  samarbeid med høgskolen i Buskerud og Vestfold. I tillegg til dette vil Vitensenteret starte opp en rekke spennende kurs allerede denne høsten.I april 2016 vil det bli arrangert en internasjonal læringsfestival i Drammen. Her samarbeider senteret med internasjonale fagmiljø.

Mestring og læringsglede gir resultater

Samtaler om egne suksesser og ressurser utløser engasjement og skaper positive mestringsforventninger. Resultater viser at bare det å stille positive spørsmål i seg selv kan utløse viktige endringer.

  • Bedrifter som legger til rette for at medarbeidere kan gjøre det de er gode til hver dag, har mindre fravær og bedre helse enn i andre bedrifter. Mye tyder derfor på at bruk av en slik ressursorientert ledelsesstrategi både skaper bedre helse for menneskene og mer effektive resultater for bedriften, daglig leder Bjørn Hauger.
  • Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring skal bidra til kunnskapsutviklende skoler og organisasjoner hvor alle involveres, arbeider og lærer sammen.  Vitensenteret skal være en formidler av forskningsbasert kunnskap innen Positiv psykologi og Appreciative Inquiry, sier Ingebjørg Mæland som sammen med Hauger utgjør den daglige ledelsen.

Logo Buskerud Fylkeskommune Logo lent