Jeg fikk perspektiv på egen lærergjerning!

Av Ellen Sjong

Disiplinbegrepet som fortsatt er levende blant politikere og i skolen, representerer ydmykelse og underordning, og tilhører et industrisamfunn som nå er passé. En styrkebasert og relasjonell klasseledelse har fokus på elevenes styrker og muligheter, og hvilken god påvirkningskraft vi kan utøve i forhold til hverandre i klassen for at alle skal ta ut sitt beste.

Dette var et viktig budskap på det første kurset Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring gjennomførte 6. november 2014. Deltakerne var enige i at samarbeid i klasserommet må avløse disiplin om skolen skal bli god både for elever og lærere.

Kursdeltakerne uttalte etterpå at de satte pris på det gjenkjennbare innholdet, balansen mellom teori og praktiske øvelser, å bli inspirert og involvert, på fine diskusjoner, gode tips og treningen i bruk av konkrete verktøy.

Kurset kan bestilles til skolers planleggingsdager, og kjøres på nytt 12. mars 2015. Påmelding på www.viss.no

 

Just how to Research for an Exam

Presenting Personalized Individualized Crafting combined with Revising Professional services «Just Generate When it comes to You» Cvs keep your 1st influence with regards to your likely recruiter. You must always make sure that the one you have impresses them all not to mention give them the courage to individuals set for the interview. How to make it happen could be to showcase methods to take treasure on their business because of teaching the very proficiency that you have delivered to a preceding stores among employment. Les mer