Ottar Ness

Februarkonferansen: Appreciative Inquiry og psykisk helse!

Hvordan kan vi møte de store samfunnsmessige utfordringene som vi står overfor på en mer oppløftende – og offensiv – måte? Hvordan ta I bruk Appreciative Inquiry innen psykisk helse? Hva finnes av erfaringer i Norge – og internasjonalt?

Dette er et av temaene som vil bli tatt opp på årets Februarkonferanse.  Ottar Ness vil belyse  dette tema i et foredrag som han skal holde på konferansen. Ottar jobber som førsteamanuensis ved Senter for psykisk helse og rus ved Høgskole i Buskerud og Vestfold. Han har lang erfaring med bruk av Apprecitiative Inquiry i ulike kontekster. Ottar sitter I Vitensenteret styre og har en sentral posisjon I Taos Europa. Gled dere!

Flyer om konferansen kan du laste ned her .